Meer auto verzekeringen

Naast het afsluiten van een autoverzekering is het verstandig om enkele aanvullende autoverzekeringen af te sluiten. Een paar daarvan op een rijtje:

De inzittendenverzekering

De ongevallen-inzittendenverzekering zorgt er voor dat alle inzittenden in een auto verzekerd zijn tegen een ongeval. Bijvoorbeeld als een inzittende bij een ongeval komt te overlijden of blijvende functionele invalideit oploopt.
De uitkering wordt in zulke gevallen gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen.

Meestal staat in de polisvoorwaarden een lijst met percentages van bedragen die horen bij een bepaalde blijvende functionele invaliditeit. Daarnaast staan in de voorwaarden ook bedragen in het geval van het allerergste.

Als bepaalde gevallen niet in de lijst zijn opgenomen, wordt het percentage bepaald door de medische wereld. Vaak heeft de verzekerde de keuze om het percentage bij het afsluiten van de verzekering vast te laten stellen.

De schadeverzekering inzittenden

Deze verzekering is een schadeverzekering. Dat houdt in dat de daadwerkelijk geleden schade wordt vergoed. De vaststelling van de schade gebeurt op dezelfde manier als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het enige verschil is dat de schadeverzekering inzittenden uitkeert ongeacht de schuldvraag. Dat houdt dus in dat ook de schuldige bestuurder op grond van de schadeverzekering zijn schade vergoed krijgt.

Een rechtsbijstanddekking

Als er bij een schadegeval juridische hulp benodigd is, is het handig om een rechtsbijstandverzekering te hebben. In het geval van een conflict omtrent de eigen auto worden dan alle kosten die moeten worden gemaakt aan juristen gedekt. De rechtbijstanddekking is feitelijk gezien een normale rechtsbijstandverzekering met een beperkte dekking.

De bobbiedekking van Inshared

Autoverzekeraar Inshared geeft bij haar autoverzekering een keuzemogelijkheid om een zogeheten ‘bobbiedekking’ af te sluiten. Dat is een dekking die er voor zorgt dat ook huisdieren als een kat en een hond in de auto verzekert zijn. Erg handig voor de automobilist die graag met zijn of haar trouwe viervoeter reist.

De bandenbundel

Inshared heeft ook nog een Bandenbundel. Daarmee kan men zich verzekeren tegen lekke banden. Een lekke band wordt dan gratis vervangen.  Nieuwe banden zijn met deze verzekering te verkrijgen tegen de helft van de prijs. Daarnaast is er twee keer per jaar een uitgebreide autocheck.

Wie wil weten welke autoverzekering het beste bij hem of haar past, kan dat uitvinden door autoverzekeringen te vergelijken de premie voor de verschillende autoverzekeringen te berekenen.

Reageren?

Reageren?

RSS feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.

WordPress Themes